Uncategorized

Miksi junassa ei saa juoda?

Junien vessoissa kraanan kohdalla on usein merkki, jossa kielletään veden käyttö juomavetenä. Kysyimme VR:n viestinnältä, miksi junan kraanavettä ei saa juoda. – Junan kraanavesi on kyllä normaalia vesijohtovettä, mutta vettä säilytetään säiliöissä pitkiäkin aikoja, joten sen laadusta ei voida mennä takuuseen.

Mikä on turvallisin paikka lentokoneessa?

Tuloksia analysoidessa lentokone jaettiin pituussuunnassa kolmeen osaan, jolloin ilmeni takaosan olevan kaikkein turvallisin paikka. Kuoleman todennäköisyys lento-onnettomuuden sattuessa on kaikkein pienin koneen takaosassa (32 %). Keskellä (38 %) ja edessä (39 %) on sen sijaan riskialttiimpaa.

Saako koira olla sylissä autossa?

Nelijalkaisen perheenjäsenen automatkoilla on yksi perussääntö: koiraa ei saa kuljettaa etu- tai takaistuimilla vapaana tai ihmisen sylissä. Irrallaan oleva koira on kaikille autossa matkustaville merkittävä turvallisuusriski. Koira itsekin voi vammautua tai menehtyä äkkijarrutuksessa tai kolarissa.

Mitä tarkoittaa Päästökompensaatio?

Päästökompensaatio, ilmastokompensaatio, hiilikompensaatio tai päästöhyvitys (engl. carbon offset) tarkoittaa rahallista hyvitystä, jolla pyritään kumoamaan aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisaalla.

Miten lasketaan oma hiilijalanjälki?

Tyypillisesti hiilijalanjälki pitää sisällään kaikki elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt, jolloin esimerkiksi metaanin ja typpioksiduulin päästöt muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi ottamalla huomioon niiden lämmitysvaikutus suhteessa hiilidioksidiin (GWP, Global Warming Potential).

Kuka myy päästöoikeuksia?

Energiavirasto on Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat lupa-, rekisteri- ja valvonta-asiat sekä päästöoikeuksien huutokauppa. Energiavirasto myös hyväksyy päästökauppatodentajat. Lentoliikenteen päästökaupasta Suomessa vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.